Zastupovanie prenajímateľov

Zastupovanie prenajímateľov

Okrem partnerstva s medzinárodnými značkami máme bohaté skúsenosti s lokálnymi obchodníkmi, ktorí tu dlhodobo pôsobia a dokážu vyťažiť z jej potenciálu maximum, z čoho profituje nájomca aj prenajímateľ.

• Vyhľadáme a oslovíme potenciálnych nájomcov pre Vaše obchodné priestory
• Zaistíme komunikáciu s nájomcami za účelom vyjednania pre Vás najvýhodnejších podmienok prenájmu
• Prípravíme kompletnú zmluvnú dokumentáciu na realizáciu prenájmu, vrátane pravidelnej prolongácie zmlúv pred vypršaním ich platnosti
• Zaistíme správu Vašej nehnuteľnosti