Zastupovanie nájomcov

Zastupovanie nájomcov

Sme jednou z mála firiem, ktorá je schopná zastupovať Vaše záujmy v stredoeurópskom priestore zaistiť skutočne individuálnym prístupom

• Vyhľadáme vhodné obchodné priestory podľa Vašich špecifikácií, vrátane zasielania priebežných reportov o stave hľadania priestorov či vyjednávaní zmlúv
• Vyjednáme s prenajímateľom čo najvýhodnejšie podmienky prenájmu
• Pripravíme kompletnú zmluvnú dokumentáciu na realizáciu prenájmu, vrátane prolongácie zmlúv pre zaistenie čo najvýhodnejších podmienok nájmu do budúcnosti
• Vypracujeme marketingový plán a stratégiu
• Zaistíme správu zvereného portfólia nájomných zmlúv