Správa rezidenčných a komerčných nehnuteľností

Správa rezidenčných a komerčných nehnuteľností

Naším cieľom a službou pre Vás je efektívne zaistenie čo najlepšieho fungovania Vášho projektu. Zaistíme komplexnú správu Vášho projektu, aby Vaša pozornosť mohla byť obrátená k prípadnej budúcej expanzii či k iným oblastiam Vášho záujmu.

• Organizáciu výberových konaní na všetky služby súvisiace s prevádzkou obchodného centra
• Prípravu ročného obchodného plánu zahŕňajúceho strategický plán a analýzu výnosov a nákladov
• Prípravu a implementáciu marketingovej stratégie
• Výber nájomcov, správu portfólia nájomných zmlúv, pravidelnú komunikáciu s nájomcami
• Správu servisných zmlúv, optimalizáciu prevádzkových rozpočtov
• Prolongácia zmlúv pred termínom ich vypršania
• Riešenie nepredvídateľných situácií, poistných udalostí
• Zasielanie pravidelných reportov a analýz ekonomickej a prevádzkovej situácie obchodného centra