Ostatné služby

Ostatné služby

Analýzy trhu

  • Monitoring situácie na trhu komerčných realít
  • Analýza konkurencie a benchmarking
  • Mapovanie trhového prostredia a mystery shopping
  • Spracovanie detailných podkladov, na základe ktorých môžete informovane rozhodnúť o rozvoji Vašej firmy
  • Vyhľadanie nehnuteľností na kúpu, ak chcete výhodne investovať do komodity so stabilným výnosom

PR

Eventy

Zaisťujeme pri otvorení a prevádzke projektu. V rámci spolupráce s klientom, v prípade záujmu, zaistíme event podľa jeho požiadaviek aj pri iných príležitostiach.

Marketing