Zastupování pronajímatelů

Zastupování pronajímatelů

Kromě partnerství s mezinárodními značkami máme bohaté zkušenosti s lokálními obchodníky, kteří  zde dlouhodobě působí a dokáží vytěžit z jejího potenciálu maximum, z čehož profituje nájemce i pronajímatel.

  • Vyhledáme  a oslovíme potenciální nájemce pro Vaše obchodní prostory
  • Zajistíme komunikaci s nájemci za účelem vyjednání pro Vás nejvýhodnějších podmínek pronájmu
  • Připravíme kompletní smluvní dokumentaci k realizaci pronájmu, včetně pravidelné prolongace smluv před vypršením jejich platnosti
  • Zajistíme správu Vaší nemovitosti