Ing. Peter Kuzmiak

Ing. Peter Kuzmiak

Konateľ

Peter vyštudoval ČVUT v Prahe. Po absolvovaní pracoval dva roky u jedného z najväčších svetových hráčov v oblasti komerčných realít, firmy Cushman and Wakefield. V roku 2009 založil svoju vlastnú firmu Veritas Consulting. V súčasnosti sa jedná o etablovanú firmu, ktorá je uznávaným partnerom vo svojom odbore ako pre nájomcov, tak pre prenajímateľov obchodných priestorov. Zo svojej pozície je zodpovedný za vyjednávanie všetkých nájomných zmlúv, komunikáciu s klientmi, poskytovanie odborného poradenstva týkajúce sa stredoeurópskeho trhu komerčných realít.