Správa rezidenčních a komerčních nemovitostí

Správa rezidenčních a komerčních nemovitostí

Naším cílem  a službou pro Vás je efektivní zajištění co nejlepšího fungování Vašeho projektu. Zajistíme komplexní správu Vašeho projektu, aby Vaše pozornost mohla být obrácena k případné budoucí expanzi či k jiným oblastem Vašeho zájmu.

  • Organizaci výběrových řízení na všechny služby související s provozem obchodního centra
  • Přípravu ročního obchodního plánu zahrnujícího strategický plán a analýzu výnosů a nákladů
  • Přípravu a implementaci marketingové strategie
  • Výběr nájemců, správu portfolia nájemních smluv, pravidelnou komunikaci s nájemci
  • Správu servisních smluv, optimalizaci provozních rozpočtů
  • Prolongaci smluv před termínem jejich vypršení
  • Řešení nepředvídatelných situací, pojistných událostí
  • Zasílání pravidelných reportů a analýz ekonomické a provozní situace obchodního centra