Ingrid Kuzmiaková

Ingrid Kuzmiaková

Marketing a stratégia

Ingrid získala svoje vzdelanie v Spojených štátoch amerických, v odboroch International Business, Financie a IT na prestížnej California State University v San Bernardine. Následne v Kalifornii ďalších 5 rokov získavala pracovné skúsenosti. Vďaka svojmu pôsobeniu v európskom i americkom prostredí má hlboké znalosti v oblastiach marketingu a brand manažmentu. Pôsobila na vysokých postoch v popredných firmách ako Philips, Colgate-Palmolive, Danone alebo Daymon Worldwide. Vo Veritas Consulting má na starosti poradenstvo v oblasti marketingu a obchodnej stratégie.